Velkommen til bloggen min! Håper du får en fin lesing. Legg gjerne igjen en kommentar! :)

torsdag 4. august 2011

Bedre død enn homofil?

Jeg har vært noen dager i hovedstaden, og da var jeg så heldig å få bli invitert på middag hos min venninne Alexandra. Der var det også flere, og underveis i samtalen kom det frem at en av dem, Arnfinn, hadde skrevet en bok! Boken hadde tittelen Betre død enn homofil? Å vere kristen og homo
Han er oppvokst i det norske bedehusmiljøet, og forteller i boken sin historie, og om vanskelighetene som oppstod da han sto fram for familie og venner som homofil. Tittelen på boken kommer av reaksjonene til familie og venner i miljøet: det ville vært bedre om du var død, for da ville du iallfall vært i himmelen... 
Forlaget skriver: 
Arnfinn Nordbø kom ut av skapet som homofil i det norske bedehusmiljøet og skapte bølgjer ein ikkje skulle tru var muleg i våre dagar. Ved å fortelje sanninga, opplevde Nordbø eit stort offer: han mista ikkje bare det nære forholdet han hadde til familien sin, men også til omgangskretsen og heile det kristne miljøet han hadde vore ein del av. I denne boka fortel han historia si. Om å vekse opp i ein stor og trygg familie, om livet i menigheita, om forkynning, song og musikk. Men òg om skyldkjensle og sterk fordømming. Å stå fram som homofil i eit slikt miljø krev eit mot som få kan førestelle seg - blant tenkjemåtar og reaksjonar som for dei fleste er opprørande. Deretter begynner det møysommelege arbeidet med å byggje opp eit nytt sosialt liv, ei ny tru og ei framtid der fridom og kjærleik er muleg

Intervju med forfatteren kan du lese på Aftenpostens nettside!
Jeg har ikke lest boken selv, men den er aboslutt på listen! (Eli, får du med deg det? ;) 
En skulle nesten tro at i dagens samfunn var det ingen som burde gå igjennom utstøting, trusler og svik når de forteller sannheten om hvem de er. En viktig påminnelse til alle om å la mennesker rundt oss få være den personen de er!
Dagens formaning blir derfor elementær barneskolelærdom: 
Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar